0493/679.730     Armand Maclotlaan 3, 3600 GENK

Privacybeleid

Privacy Statement & Policy

Wij, Body Boutique, zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze consumenten van essentieel belang is.

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de algemene Verordering Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Body Boutique bijdraagt tot de grondrechterlijke bescherming van de natuurlijke personen  bij de verwerking van de persoonsgegevens. Body Boutique waarborgt dat alle verzamelde en verwerkte persoonsgegevens as vertrouwelijk worden behandeld. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, wordt er gesproken van persoonsgegevens.

Deze Privacy Statement & Policy is een toepassing op alle persoonsgegevens die Body Boutique van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, goederen en diensten van Body Boutique, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy Statement en Policy van toepassing is op de door Body Boutique verwerkte persoonsgegevens.

Body Boutique behoudt zich het recht om deze Privacy Statement en Policy ten allen tijde te wijzigen.

De van toepassing zijnde versie kan u steeds op onze website terugvinden.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een transparante, rechtmatige en behoorlijke manier. Deze worden geactualiseerd gelet op de noodwendigheden.

Indien u sporadisch gratis e-mails voor commerciële doeleinden ontvangt, kan u zich steeds uitschrijven door de klantendienst telefonisch of via e-mail te contacteren.

Body Boutique verbindt zich ertoe om de vertouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.